مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
سطح تميزي در سيالات هيدروليك
صفحه نخست / سرفصل مقالات / هيدروليك ها / سطح تميزي در سيالات هيدروليك
واژه نامه تخصصی روغن

سطح تميزي در سيالات هيدروليك

سطح تميزي در يك سيال هيدروليك يكي از پارامتر هاي مهم مي باشد كه در ارزيابي تجهيزات و سيستم هاي هيدروليكي مورد بررسي قرار مي گيرد، و معمولا سطح تميزي مشخصي مد نظر مي باشد، براي مثال عدد ناس برابر 6. استانداردهاي متنوعي برای اندازه گيري اين پارامتر تدوين شده است كه موارد زير از پر كاربردترين آنها مي باشند.

ISO 4406
استاندارد بين المللي براي نشان دادن سطح آلاينده در سيالات انتقال قدرت صنعتي است و عمدتا مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين استاندارد تعداد ذرات توسط دو عدد به شكل 13/16 نمايش داده مي شود كه به ترتيب بيانگر تعداد ذرات بزرگتر از 15/5 ميكرون در حجم معلومي از سيال مي باشد.
برخي از سازندگان سيالات هيدروليك اين استاندارد را به 3 عدد به شكل 13/16/18 توسعه داده اند كه عدد سوم بيانگر تعداد ذرات بزرگتر از 2 ميكرون مي باشد. براي مثال با استفاده از جدول زير نتيجه آزمايش 13/16/18 به صورت زير تفسير مي شود:
  • تعداد ذرات بزرگتر از 2 ميكرون 2500-1300
  • تعداد ذرات بزرگتر از 5 ميكرون 640-320
  • تعداد ذرات بزرگتر از 15 ميكرون 80-40
جدول 1 تمام محدوده هاي ISO 4406 را نشان مي دهد


 servovalve leakage curve (www.lubescience.com)

جدول 1NAS 1638
اين استاندارد در ابتدا براي ارزيابي تجهيزات فضايي تدوين شده و امروزه به طور گسترده در صنايع و علي الخصوص در صنايع دريايي استفاده مي شود. اين استاندارد شامل سطوحي از تميزي مي باشد كه هر طبقه بر حسب ماكزيمم تعداد ذرات مجاز بيان مي شود. جدول 2.


 servovalve leakage curve (www.lubescience.com)

جدول 2

با توجه به اهميت تميزي در سيالات هيدروليك و شكل گيري استانداردهاي متنوع در اين زمينه، مقايسه دو استاندارد فوق كه از پركاربردترين آنها مي باشند لازم به نظر ميرسد. جدول زير مقايسه بين اين دو استاندارد را نشان مي دهد.


 servovalve leakage curve (www.lubescience.com)

جدول 3