مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
تبلیغات در مجله الکترونیکی روانکارها
صفحه نخست / تبلیغات
واژه نامه تخصصی روغن

جانمایی و تعرفه هاي تبليغات

صفحه اصلی


کادر

اندازه

محل نمایش

مدت زمان

قیمت

کادر A

550x95 px

صفحه اصلی و صفحات منو بالا

یک ماه

1.000.000 ریال

یک سال

11.000.000 ریال

کادر B

425x95 px

صفحه اصلی و صفحات منو بالا

یکماه

800.000 ریال

یک سال

9.000.000 ریال

کادر C

270x64 px

اختصاص به حامیان مجله
نمايش در تمام صفحات
فقط 5 شركت پذيرفته مي شود

تماس بگیرید

تماس بگیرید

جدول تولید کنندگان
تامین کنندگان
خدمات آزمایشگاهی

طبق لیست

در ليست صفحه مربوطه
داراي دو صفحه اختصاصي جهت كاتالوگ محصولات و اطلاعات بيشتر

یک سال

3.000.000 ریال

تبلیغات در ایمیل

ایمیل های ارسالی به اعضاء مجله
در هر بار بروزرسانی وبسایت

نامحدود

رایگان و اختصاص به حامیان و تبلیغات صفحه اصلیصفحات ستون سمت چپ


کادر

اندازه

محل نمایش

مدت زمان

قیمت

کادر A

550x95 px

صفحات ستون سمت چپ

یک ماه

1.000.000 ریال

یک سال

11.000.000 ریال

کادر B

425x95 px

صفحات ستون سمت چپ

یک ماه

800.000 ریال

یک سال

9.000.000 ریال

کادر D

425x95 px

صفحات ستون سمت چپ

یک ماه

300.000 ریال

یک سال

3.200.000 ریالصفحه گروه مقالات


کادر

اندازه

محل نمایش

مدت زمان

قیمت

کادر A

550x95 px

صفحه گریس و مقالات مربوطه

یک ماه

1.000.000 ریال

یک سال

11.000.000 ریال

کادر B

425x95 px

صفحه گریس و مقالات مربوطه

یک ماه

800.000 ریال

یک سال

9.000.000 ریال

کادر D

425x95 px

صفحه گریس و مقالات مربوطه

یک ماه

300.000 ریال

یک سال

3.200.000 ریال


کادر

اندازه

محل نمایش

مدت زمان

قیمت

کادر A

550x95 px

صفحه هیدرولیکها و مقالات مربوطه

یک ماه

1.000.000 ریال

یک سال

11.000.000 ریال

کادر B

425x95 px

صفحه هیدرولیکها و مقالات مربوطه

یک ماه

800.000 ریال

یک سال

9.000.000 ریال

کادر D

425x95 px

صفحه هیدرولیکها و مقالات مربوطه

یک ماه

300.000 ریال

یک سال

3.200.000 ریال


کادر

اندازه

محل نمایش

مدت زمان

قیمت

کادر A

550x95 px

صفحه روغنهای صنعتی و مقالات مربوطه

یک ماه

1.000.000 ریال

یک سال

11.000.000 ریال

کادر B

425x95 px

صفحه روغنهای صنعتی و مقالات مربوطه

یک ماه

800.000 ریال

یک سال

9.000.000 ریال

کادر D

425x95 px

صفحه روغنهای صنعتی و مقالات مربوطه

یک ماه

300.000 ریال

یک سال

3.200.000 ریال


کادر

اندازه

محل نمایش

مدت زمان

قیمت

کادر A

550x95 px

صفحه سنتزی ها و مقالات مربوطه

یک ماه

1.000.000 ریال

یک سال

11.000.000 ریال

کادر B

425x95 px

صفحه سنتزی ها و مقالات مربوطه

یک ماه

800.000 ریال

یک سال

9.000.000 ریال

کادر D

425x95 px

صفحه سنتزی ها و مقالات مربوطه

یک ماه

300.000 ریال

یک سال

3.200.000 ریال


کادر

اندازه

محل نمایش

مدت زمان

قیمت

کادر A

550x95 px

صفحه آنالیز روغن و مقالات مربوطه

یک ماه

1.000.000 ریال

یک سال

11.000.000 ریال

کادر B

425x95 px

صفحه آنالیز روغن و مقالات مربوطه

یک ماه

800.000 ریال

یک سال

9.000.000 ریال

کادر D

425x95 px

صفحه آنالیز روغن و مقالات مربوطه

یک ماه

300.000 ریال

یک سال

3.200.000 ریال


کادر

اندازه

محل نمایش

مدت زمان

قیمت

کادر A

550x95 px

صفحه خودرو و مقالات مربوطه

یک ماه

1.000.000 ریال

یک سال

11.000.000 ریال

کادر B

425x95 px

صفحه خودرو و مقالات مربوطه

یک ماه

800.000 ریال

یک سال

9.000.000 ریال

کادر D

425x95 px

صفحه خودرو و مقالات مربوطه

یک ماه

300.000 ریال

یک سال

3.200.000 ریالدر صورت تمایل به معرفی شرکت و محصولات خود از طریق مجله الکترونیکی روانکارها به صنایع مصرف کننده گریس و انواع روانکارها، درخواست خود را از طریق فاکس 021-89781834 و یا از طریق ایمیل info@lubescience.com برای ما ارسال نمایید.

شماره های تماس: 1193-020-0910 ، 1194-020-0910 ، 1195-020-0910